Proces projektowy

Projekt warstwy izolacyjnej dla nowych instalacji wykonujemy na podstawie:
 • dokumentacji technicznej, w tym i na modelu 3D instalacji,
 • obmiaru obiektu z natury,
 • szczegółowych wskazań inwestora.

Projektowanie izolacji turbin
1. Projektowanie materiałowe
 • wykonanie obliczeń cieplnych dla poszczególnych stref temperaturowych występujących na korpusie turbiny zgodnie z normą PN-EN ISO 12241
 • na podstawie obliczeń cieplnych i założeń inwestora, dobór materiałów izolacyjnych na poszycia oraz na wypełnienia materaców

2. Projektowanie CAD
Wykonanie trójwymiarowych modeli materaców z uwzględnieniem:
 • skomplikowanych kształtów korpusu turbiny,
 • dopuszczalnej wielkości i wagi każdego materaca.

Dzięki modelowaniu 3D możemy zapewnić dokładne dopasowanie materaców do kształtu korpusu urządzenia oraz brak mostków cieplnych.


Rys.1. Modelowanie na korpusie turbiny
 • wykonanie rysunków technicznych rzutów materaców na płaszczyźnie płaskiej
 • wykonanie rysunków technicznych - montażowych 3D, przedstawiających wizualizacje każdej z warstw
 • numeracja każdego materaca jako elementu dokumentacji montażowej
   

Rys.2. Przygotowanie dokumentacji 3D

Rys. 3. Przygotowanie dokumentacji montażowej 3D

Projektowanie izolacji armatury
Projektowanie wspomagamy oprogramowaniem CAD 3D. Projekty pokrowców są zgodne z normami PN-B-2015, PN-EN 1624-2002 i PN-EN 1625-2002. Wynikiem projektu są gotowe szablony dostarczane do działu produkcji. Na wniosek zamawiającego dla projektowanych izolacji wykonujemy wyliczenie oszczędności energii /czyli audyt energetyczny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki/ niezbędny do uzyskania świadectw efektywności energetycznej. Oszczędność energii uzyskana dzięki naszym izolacjom NOVOSIL EL pozwala na otrzymanie białych certyfikatów.

Rys. 4. Modelowanie na elemencie armatury

Zalety Izolacji NOVOSIL EL

 • skuteczność izolacji - oszczędność energii
 • trwałość
 • wielokrotny łatwy montaż
  i demontaż
 • możliwość dokładnego zabezpieczenia miejsc
  i urządzeń o nieregularnych kształtach
 • możliwość przeprowadzenia częstszych inspekcji
 • skrócenie czasu napraw
 • ochrona personelu
  /poprawa BHP/
 • ochrona przeciwpożarowa
 • tłumienie hałasu
 • ochrona przed przemarzaniem
 • zredukowana temperatura pomieszczenia
 • utrzymanie temperatury sterowania procesami
 • szybki zwrot nakładów - zazwyczaj po kilku miesiącach
 • możliwość uzyskania świadectw efektywności energetycznej /Białych Certyfikatów/

Masz pytania? Napisz.

Produkcja

Na podstawie przygotowanych szablonów krojone są tkaniny na powłoki, zszywane i następnie wypychane odpowiednim materiałem izolacyjnym. Każdy pokrowiec lub materac jest oznaczony symbolem zgodnie z projektem.

Zalety Izolacji NOVOSIL EL

 • skuteczność izolacji - oszczędność energii
 • trwałość
 • wielokrotny łatwy montaż
  i demontaż
 • możliwość dokładnego zabezpieczenia miejsc
  i urządzeń o nieregularnych kształtach
 • możliwość przeprowadzenia częstszych inspekcji
 • skrócenie czasu napraw
 • ochrona personelu
  /poprawa BHP/
 • ochrona przeciwpożarowa
 • tłumienie hałasu
 • ochrona przed przemarzaniem
 • zredukowana temperatura pomieszczenia
 • utrzymanie temperatury sterowania procesami
 • szybki zwrot nakładów - zazwyczaj po kilku miesiącach
 • możliwość uzyskania świadectw efektywności energetycznej /Białych Certyfikatów/

Masz pytania? Napisz.

Kontrola jakości

Przed wysyłką każdy produkt jest sprawdzany pod kątem wymiarów, zastosowanych materiałów i jakości wykonania oraz przechodzi weryfikacje zgodności.

Zalety Izolacji NOVOSIL EL

 • skuteczność izolacji - oszczędność energii
 • trwałość
 • wielokrotny łatwy montaż
  i demontaż
 • możliwość dokładnego zabezpieczenia miejsc
  i urządzeń o nieregularnych kształtach
 • możliwość przeprowadzenia częstszych inspekcji
 • skrócenie czasu napraw
 • ochrona personelu
  /poprawa BHP/
 • ochrona przeciwpożarowa
 • tłumienie hałasu
 • ochrona przed przemarzaniem
 • zredukowana temperatura pomieszczenia
 • utrzymanie temperatury sterowania procesami
 • szybki zwrot nakładów - zazwyczaj po kilku miesiącach
 • możliwość uzyskania świadectw efektywności energetycznej /Białych Certyfikatów/

Masz pytania? Napisz.

Dostawa

Nasze wyroby są pakowane według życzenia klienta. (europalety/skrzynie /kontenery morskie). Każde opakowanie materacy zabezpieczone jest folią zabezpieczającą. Każda przesyłka zawiera szczegółowy wykaz pokrowców lub materaców oraz instrukcję montażu.

Zalety Izolacji NOVOSIL EL

 • skuteczność izolacji - oszczędność energii
 • trwałość
 • wielokrotny łatwy montaż
  i demontaż
 • możliwość dokładnego zabezpieczenia miejsc
  i urządzeń o nieregularnych kształtach
 • możliwość przeprowadzenia częstszych inspekcji
 • skrócenie czasu napraw
 • ochrona personelu
  /poprawa BHP/
 • ochrona przeciwpożarowa
 • tłumienie hałasu
 • ochrona przed przemarzaniem
 • zredukowana temperatura pomieszczenia
 • utrzymanie temperatury sterowania procesami
 • szybki zwrot nakładów - zazwyczaj po kilku miesiącach
 • możliwość uzyskania świadectw efektywności energetycznej /Białych Certyfikatów/

Masz pytania? Napisz.

Montaż

Przeprowadzamy montaż pokrowców i materaców na instalacjach w uzgodnionych z klientem terminach. W trakcie prac uwzględniamy wymogi technologiczne instalacji a nasi pracownicy dostosowują się do obowiązujących przepisów na obiekcie. Oferujemy wykwalifikowaną kadrę do prac montażowych.

Montaż materaców turbin
Izolacja polega na montażu zazwyczaj wielu warstw materaców, z czego pierwsza warstwa nabijana jest na wcześniej przygotowane szpilki, a następnie już bez nabijania nakładana jest warstwa kolejna. Warstwa zewnętrzna jest z powloką wodo- i olejoodporną. Wszelkie pustki jakie mogą wystąpić np. między śrubami łączącymi korpus, wypełniane są wełną ceramiczną.


Montaż pokrowców armatury
Armaturę izolujemy w sposób dostosowany do wymogów klienta.


Montaż i demontaż izolacji NOVOSIL EL:

Zalety Izolacji NOVOSIL EL

 • skuteczność izolacji - oszczędność energii
 • trwałość
 • wielokrotny łatwy montaż
  i demontaż
 • możliwość dokładnego zabezpieczenia miejsc
  i urządzeń o nieregularnych kształtach
 • możliwość przeprowadzenia częstszych inspekcji
 • skrócenie czasu napraw
 • ochrona personelu
  /poprawa BHP/
 • ochrona przeciwpożarowa
 • tłumienie hałasu
 • ochrona przed przemarzaniem
 • zredukowana temperatura pomieszczenia
 • utrzymanie temperatury sterowania procesami
 • szybki zwrot nakładów - zazwyczaj po kilku miesiącach
 • możliwość uzyskania świadectw efektywności energetycznej /Białych Certyfikatów/

Masz pytania? Napisz.