Dofinansowanie


Dzięki Unijnej pomocy finansowej realizujemy przedsięwzięcie:
"Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów perlitowych oraz systemów ochrony cieplnej i ogniowej wybranych obiektów
i konstrukcji budowlanych". 

Projekt jest realizowany w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfiansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC  B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA.
DZIAŁANIE 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. 
PODDZIAŁANIE 1.1.1:Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „szybka ścieżka”).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest Instytucją Pośredniczącą dla dwóch spośród czterech osi priorytetowych.Zalety Izolacji NOVOSIL EL

 • skuteczność izolacji - oszczędność energii
 • trwałość
 • wielokrotny łatwy montaż
  i demontaż
 • możliwość dokładnego zabezpieczenia miejsc
  i urządzeń o nieregularnych kształtach
 • możliwość przeprowadzenia częstszych inspekcji
 • skrócenie czasu napraw
 • ochrona personelu
  /poprawa BHP/
 • ochrona przeciwpożarowa
 • tłumienie hałasu
 • ochrona przed przemarzaniem
 • zredukowana temperatura pomieszczenia
 • utrzymanie temperatury sterowania procesami
 • szybki zwrot nakładów - zazwyczaj po kilku miesiącach
 • możliwość uzyskania świadectw efektywności energetycznej /Białych Certyfikatów/

Masz pytania? Napisz.