Warunki sprzedaży

Wszelkie nasze prace wykonujemy w porozumieniu z zamawiającym a naszą generalną zasadą jest załatwianie wszelkich spraw w zgodzie z interesem obydwu stron. Z uwagi na złożony i skomplikowany proces projektowania produkcji i montażu nasze relacje z zamawiającym precyzują OGÓLNE WARUKI SPRZEDAŻY TOWARÓW i USŁUG /OWSTiU/.
OWSTiU

Zalety Izolacji NOVOSIL EL

 • skuteczność izolacji - oszczędność energii
 • trwałość
 • wielokrotny łatwy montaż
  i demontaż
 • możliwość dokładnego zabezpieczenia miejsc
  i urządzeń o nieregularnych kształtach
 • możliwość przeprowadzenia częstszych inspekcji
 • skrócenie czasu napraw
 • ochrona personelu
  /poprawa BHP/
 • ochrona przeciwpożarowa
 • tłumienie hałasu
 • ochrona przed przemarzaniem
 • zredukowana temperatura pomieszczenia
 • utrzymanie temperatury sterowania procesami
 • szybki zwrot nakładów - zazwyczaj po kilku miesiącach
 • możliwość uzyskania świadectw efektywności energetycznej /Białych Certyfikatów/

Masz pytania? Napisz.