POIR.01.01.01-00-1151/15-00- zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,
w związku z realizowanym przez KADET Izolacje Ogniotrwałe Andrzej Kleta projektem nr POIR.01.01.01-00-1151/15 pt. „Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów perlitowych oraz systemów ochrony cieplnej i ogniowej wybranych obiektów i konstrukcji budowlanych" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” KADET Izolacje Ogniotrwałe Andrzej Kleta zaprasza Państwa do złożenia oferty w ramach spełnienia zasady konkurencyjności dotyczącej zatrudnienia kadry do realizacji projektu, o którym mowa powyżej, na stanowisko:

- „Doradca konsultant”
- „Pracownik techniczny”. 
- „Ekspert konstruktor”. 

1. 
2.Zalety Izolacji NOVOSIL EL

 • skuteczność izolacji - oszczędność energii
 • trwałość
 • wielokrotny łatwy montaż
  i demontaż
 • możliwość dokładnego zabezpieczenia miejsc
  i urządzeń o nieregularnych kształtach
 • możliwość przeprowadzenia częstszych inspekcji
 • skrócenie czasu napraw
 • ochrona personelu
  /poprawa BHP/
 • ochrona przeciwpożarowa
 • tłumienie hałasu
 • ochrona przed przemarzaniem
 • zredukowana temperatura pomieszczenia
 • utrzymanie temperatury sterowania procesami
 • szybki zwrot nakładów - zazwyczaj po kilku miesiącach
 • możliwość uzyskania świadectw efektywności energetycznej /Białych Certyfikatów/

Masz pytania? Napisz.