POIR.01.01.01-00-1151/15-00- zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,
w związku z realizowanym przez KADET Izolacje Ogniotrwałe Andrzej Kleta projektem nr POIR.01.01.01-00-1151/15 pt. „Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów perlitowych oraz systemów ochrony cieplnej i ogniowej wybranych obiektów i konstrukcji budowlanych" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa
nasza firma rozpoczęła prace nad certyfikacją systemu ogniochronnego NOVOPER, w ramach projektu NCBiR
ogłoszono trzy nowe przetargi na Bazie Konkurencyjności.

Dzisiaj ostatni dzień ważności przetargów na KOT, oferty należy złożyć do 27 maja 2019. Zapraszamy.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wydanie Krajowej Oceny Technicznej dla nowego systemu zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji żelbetowych i stalowych NOVOPER, w skład którego wchodzą:
a) płyta perlitowa NOVOPER - prototyp o wymiarach 800x400x20-60 mm
b) systemowy klej montażowy GLUPER
c) systemowa gładź szpachlowa
d) łączniki montażowe
e) wkręty montażowe budowlane
 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184392 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań własności elementów składowych Systemu NOVOPER , niezbędnych do opracowania i wydania Krajowej Oceny Technicznej dla nowego systemu zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji żelbetowych i stalowych.
Zakres badań:
1. Badania na płytach perlitowych NOVOPER:
Gęstość pozorna wg PN-EN 12467:2013
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny płyty wg PN-EN 319:1999+Ap1:2002
Wytrzymałość na rozciąganie równoległe do płaszczyzny płyty wg PN/EN 789:2005
2. Badania gładzi wykończeniowej 
Przyczepność warstwy wykończeniowej do płyty wg PN-EN ISO 4624:2016:05
3. Badania kleju GLUPER
Mrozoodporność wg PN-EN 1239:2011
Wytrzymałość na odzieranie wg PN-EN 1372:2001
Wytrzymałość na ścinanie wg PN-EN 1373:2001 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184406 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań łączników montażowych i wkrętów budowlanych stosowanych w systemie NOVOPER, niezbędnych do opracowania i wydania Krajowej Oceny Technicznej dla nowego systemu zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji żelbetowych i stalowych NOVOPER.
Zakres badań obejmuje:
a) Nośność na przeciąganie przez płyty izolacyjne wg EAD 350142-00-1106:2017
b) Nośność na ścinanie łączników przez płyty izolacyjne wg EAD 350142-00-1106:2017
c) Nośność na podłożu budowlanym wg wg EAD 350142-00-1106:2017 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184410
 
Nasza firma zakończyła już etap badań ogniowych.
 Badania ogniowe w Zakładzie Badań Obniowych w ITB

W wyniku badań w zakresie skuteczności ogniochronnej systemu NOVOPER uzyskano ocenę systemu zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji żelbetowych i stalowych w warunkach pożaru standardowego. 
Poniżej zdjęcie wykonane podczas montażu systemu do badań ogniowych.

2.Zalety Izolacji NOVOSIL EL

 • skuteczność izolacji - oszczędność energii
 • trwałość
 • wielokrotny łatwy montaż
  i demontaż
 • możliwość dokładnego zabezpieczenia miejsc
  i urządzeń o nieregularnych kształtach
 • możliwość przeprowadzenia częstszych inspekcji
 • skrócenie czasu napraw
 • ochrona personelu
  /poprawa BHP/
 • ochrona przeciwpożarowa
 • tłumienie hałasu
 • ochrona przed przemarzaniem
 • zredukowana temperatura pomieszczenia
 • utrzymanie temperatury sterowania procesami
 • szybki zwrot nakładów - zazwyczaj po kilku miesiącach
 • możliwość uzyskania świadectw efektywności energetycznej /Białych Certyfikatów/

Masz pytania? Napisz.