Nadzór nad montażem


Izolacja turbin przebiega w trzech fazach:
- projektowanie
- prefabrykacja
- montaż.
  W każdym z tych procesów dysponujemy odpowiednio przeszkolona kadrą techniczną i bogatym doświadczeniem. Niestety montaż izolacji zazwyczaj odbywa się na budowie co niejednokrotnie powoduje szereg problemów. Często inwestor rezygnuje z przyjazdu wyspecjalizowanej grupy monterów izolacji i w ramach oszczędności zatrudnia niewykwalifikowanych  pracowników miejscowych. Doprowadziło to już nieraz do powstania poważnych błędów w powłoce izolacyjnej a w konsekwencji do nieosiągnięcia założonych wymagań technicznych.
  Z naszych doświadczeń wynika że jeśli z jakiś względów nie jest możliwe wykonanie  montażu przez wykwalifikowaną grupę to prace winny być nadzorowane przez doświadczonego specjalistę. Przekonaliśmy się   ze nawet grupa niewykwalifikowanych i słabo wyposażonych pracowników kierowana  przez naszego inżyniera nadzoru wykonała poprawnie izolację turbin.
  Polecamy nasze usługi w tym zakresie.
               

Zalety Izolacji NOVOSIL EL

 • skuteczność izolacji - oszczędność energii
 • trwałość
 • wielokrotny łatwy montaż
  i demontaż
 • możliwość dokładnego zabezpieczenia miejsc
  i urządzeń o nieregularnych kształtach
 • możliwość przeprowadzenia częstszych inspekcji
 • skrócenie czasu napraw
 • ochrona personelu
  /poprawa BHP/
 • ochrona przeciwpożarowa
 • tłumienie hałasu
 • ochrona przed przemarzaniem
 • zredukowana temperatura pomieszczenia
 • utrzymanie temperatury sterowania procesami
 • szybki zwrot nakładów - zazwyczaj po kilku miesiącach
 • możliwość uzyskania świadectw efektywności energetycznej /Białych Certyfikatów/

Masz pytania? Napisz.