Energooszczędność

Izolacje wykonane technologią NOVOSIL EL generują policzalne oszczędności energii. Zazwyczaj okres zwrotu kosztów izolacji instalacji wynosi kilka miesięcy.
Na etapie wykonania projektu wyliczamy oszczędność energii i okres zwrotu nakładów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej 
oraz metod obliczania oszczędności energii.
Wykonany przez nas audyt upoważnia do ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej czyli Białe Certyfikaty.

Zalety Izolacji NOVOSIL EL

 • skuteczność izolacji - oszczędność energii
 • trwałość
 • wielokrotny łatwy montaż
  i demontaż
 • możliwość dokładnego zabezpieczenia miejsc
  i urządzeń o nieregularnych kształtach
 • możliwość przeprowadzenia częstszych inspekcji
 • skrócenie czasu napraw
 • ochrona personelu
  /poprawa BHP/
 • ochrona przeciwpożarowa
 • tłumienie hałasu
 • ochrona przed przemarzaniem
 • zredukowana temperatura pomieszczenia
 • utrzymanie temperatury sterowania procesami
 • szybki zwrot nakładów - zazwyczaj po kilku miesiącach
 • możliwość uzyskania świadectw efektywności energetycznej /Białych Certyfikatów/

Masz pytania? Napisz.