Dofinansowania- projekthttp://www.ncbr.gov.pl

Dzięki Unijnej pomocy finansowej realizujemy przedsięwzięcie:
"Opracowanie technologii i 
uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów perlitowych oraz systemów ochrony cieplnej i ogniowej wybranych obiektów
i konstrukcji budowlanych". 

Projekt jest realizowany w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfiansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC  B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA.
DZIAŁANIE 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. 

PODDZIAŁANIE 1.1.1:Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „szybka ścieżka”).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest Instytucją Pośredniczącą dla dwóch spośród czterech osi priorytetowych.


UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW PROJEKTU NR POIR.01.01.01-00-1151/15 pt. "Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów perlitowych oraz systemów ochrony cieplnej i ogniowej wybranych obiektów i konstrukcji budowlanych."

1. Prezentacja wyników badań realizowanych w ramach projektu na Seminarium Naukowym, które odbyło się dnia 22-02-2018 w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiały Ogniotrwałe w Gliwicach..

'' INNOWACYJNE WYROBY PERLITOWE DLA SYSTEMÓW OCHRONY CIEPLNEJ I OGNIOWEJ".
A. Kleta, A. Jirsa- Ociepa, J. Witek, R. Kusiorowski.

2. Prezentacja wyników badań realizowanych w ramach projektu na 13 międzynarodowej konferencji w Wilnie.
 " Modern Building Materials, Struktures and Techniques" Vilnius, Lithuania, 16-17.05.2019.
Tytuł prezentacji " Fire barrier based on expanded perlite composites"
Robert Kusiorowski, Jerzy Witek, Izabela Majchrowicz, Andrzej Kleta, Anna Jirsa-Ociepa.
Sieć Badawcza Łukasiewicz oddział Gliwice i Kadet Izolacje Ogniotrwałe.
Prezentacja spotkała się z bardzo dobrymi recenzjami otrzymując ocenę ponad przeciętną. Zakładka lewa - Konferencja Wilno.

      
Wszelkie ogłoszenia zamieszczamy na platformie Baza Konkurencyjności- Fundusze Europejskie: Dnia 27 maja 2019 upływa termin przetargu na KOT.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl      

Zalety Izolacji NOVOSIL EL

 • skuteczność izolacji - oszczędność energii
 • trwałość
 • wielokrotny łatwy montaż
  i demontaż
 • możliwość dokładnego zabezpieczenia miejsc
  i urządzeń o nieregularnych kształtach
 • możliwość przeprowadzenia częstszych inspekcji
 • skrócenie czasu napraw
 • ochrona personelu
  /poprawa BHP/
 • ochrona przeciwpożarowa
 • tłumienie hałasu
 • ochrona przed przemarzaniem
 • zredukowana temperatura pomieszczenia
 • utrzymanie temperatury sterowania procesami
 • szybki zwrot nakładów - zazwyczaj po kilku miesiącach
 • możliwość uzyskania świadectw efektywności energetycznej /Białych Certyfikatów/

Masz pytania? Napisz.